كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
بازديدها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود كاربران
 اخذ همزمان درس جزء سی ام و دروس معرفی به استاد
  • 1396/7/18 سه شنبه اخذ همزمان درس جزء سی ام و دروس معرفی به استاد
    باتوجه به اینکه اخذ درس جزء سی ام صرفاً در قالب سر ترم عادی امکان پذیر است لذا از نیمسال تابستان96-1395 به بعد اخذ همزمان درس جزء سی ام و دروس معرفی به استاد (اخذ واحد از طریق پیش خوان خدمت) امکان پذیرنمی باشد.
درس ارزشهای دفاع مقدس
  • 1396/7/18 سه شنبه درس ارزشهای دفاع مقدس
    درس ارزشهای دفاع مقدس درس اختیاری مازاد بر واحد بوده که صرفا جهت جبران معدل انتخاب می گرددو جایگزین درس اختیاری در سرفصل رشته نمی شود.
1
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما