كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
بازديدها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود كاربران
دانشجویان مشمول ماده 88 برنامه ششم توسعه دانشجویان مشمول ماده 88 برنامه ششم توسعه(رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه ،جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان کمتر از 6 ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان )هر چه سریع تر به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما